ਖ਼ਾਲਸਾ ਕੈਂਪ 2021 ( ਸਰਦ ਰੁੱਤ ) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

Khalsa Camp India 2021 (winter edition) registration is closed.